1. ครูสังคมศึกษากับการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

เนื่องจากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นวิชาเชิงนามธรรมและมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก หากครูผู้สอนไม่มีเทคนิควิธีการสอนที่ดีพอ จะทำให้ผู้เรียนเรียนอย่างไม่เข้าใจและเกิดความเบื่อหน่ายได้  ดังนั้นการสอนในแต่ละครั้งครูจึงจำเป็นต้องหาสื่อการสอน นวัตกรรม วิธีการสอน เทคนิคการสอน อุปกรณ์และเทคนิควิธีการหลายๆ อย่างมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์หรือลงมือกระทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝน โดยที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาอย่างมากมายที่สามารถตอบ   สนองความต้องการในการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นสื่อที่ผู้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง หรือนำสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ก็จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นที่น่าสนใจของนักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้นแน่นอน

Advertisements

1 ตอบกลับที่ 1. ครูสังคมศึกษากับการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

  1. chaiyanann พูดว่า:

    ใช่ครับจัดการเรียนการสอนได้ดีจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s