พระเจ้าพิมพิสาร


http://www.slideshare.net/chaiedu/ss-14444683

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

This slideshow requires JavaScript.


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


นิทานชาดก อัมพชาดก
ติตติรช..
แบบทดสอบ เรื่อง ชาดก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หลักธรรม
ขันธ์ 5 สมบัติ4วิบัติ4
อกุศลกรรมบถ10สามิสสุขและนิรามิสสุข
บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา

 ดรุณธรรม 6
กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
กุศลกรรมบท 10
สติปัฎฐาน 4
 

     

โพสท์ใน Uncategorized | 4 ความเห็น